Laura a Josef ♥️

23.7.2022

prípravy / preparations

príchod hostí / arrival of guests

obrad / ceremony

gratulácie/ congratulations

zábava a obed / fun and lunch

párové fotenie / newlyweds photoshooting