Tereza a Simon ♥️

20.8.2022

prípravy / preparations

obrad / ceremony

gratulácie / congratulations

špalír a spoločné fotky / walk and group photos

tradície, obed / traditions, lunch

párové fotenie / newlyweds photoshooting